Minkah Fitzpatrick Womens Jersey Điều lệ hoạt động | Đua ngựa Việt Nam

Điều lệ hoạt động

Câu lạc bộ Mã cầu và Cưỡi ngựa Việt Nam

Chương I

Quy định chung

Điều 1: Tên của Câu Lạc Bộ

Tên: Câu lạc bộ Mã cầu và Cưỡi ngựa Việt Nam

Tên Tiếng Anh:  Vietnam Polo - Equestrian Club

Viết tắt theo tên tiếng Anh: VIPEC

Điều 2: Tôn chỉ và mục đích

2.1 Mục đích và tôn chỉ của Câu lạc bộ Mã cầu và Cưỡi ngựa Việt nam là giới thiệu và khuyến khích phát triển bộ môn Mã cầu và những bộ môn thi đấu biểu diễn Olympic để rèn luyện thể lực cho những người yêu thích ngựa tại Việt Nam đặc biệt tại Lâm Đồng là địa phương có khí hậu phù hợp với việc chăn nuôi và huấn luyện ngựa nhằm tạo cơ sở cho Việt Nam từng bước tham gia các bộ môn thi đấu trên lưng ngựa như Mã cầu và Cưỡi ngựa tại các kỳ thi đấu do hiệp hội các nước ASEAN tổ chức.

2.1  Tạo cơ sở vật chất để trong tương lai không xa Việt Nam có thể đăng cai tổ chức thi đấu Mã cầu và các môn thi đấu Cưỡi ngựa Olympic của Hiệp hội các nước Đông Nam Á.

Điều 3: Địa chỉ của Câu Lạc bộ Mã cầu và Cưỡi ngựa Việt Nam

  • Trụ sở của Câu lạc bộ đặt tại: Thôn 4, xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
  • Điện thoại: 063 393 8120
  • Tài khoản:
  • Tại ngân hàng:

Điều 4: Đối tượng gia nhập Câu lạc bộ Mã cầu và Cưỡi ngựa Việt Nam

4.1     Đối tượng của Câu lạc bộ:

Mọi công dân Việt Nam trên mọi miền đất nước yêu thích ngựa, các môn thể thao và giải trí trên lưng ngựa.

4.2     Điều kiện được gia nhập:

  • Có đơn xin gia nhập câu lạc bộ Mã cầu và Cưỡi ngựa Việt Nam.
  •  Cam kết tuân thủ mọi luật lệ, nội quy, quy định của Câu Lạc bộ Mã cầu & Cưỡi ngựa Việt Nam.

4.3    Phương thức xét duyệt:

  •  Sau khi nhận được đơn xin gia nhập Câu lạc bộ của ứng viên, thư ký Câu lạc bộ sẽ tập hợp và tổ chức cuộc họp của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ để xét duyệt.
  •  Ứng viên được kết nạp phải nhận được Chủ nhiệm Câu lạc bộ quyết định phê duyệt bằng văn bản viagra generico online españa.
Xem bản đầy đủ Đăng ký Đăng nhập Quên mật khẩu

 Mike Person Womens Jersey